De jeugd en eenzaamheid: hoe tegengaan?


Eenzaamheid kan iedereen treffen in onze samenleving, ongeacht de leeftijd. Eenzaamheid piekt vooral in de late twintigerjaren, blijkt uit een studie van de universiteiten van Chicago en Keulen.

Het probleem is niet het alleen zijn, maar hoe jongeren denken over alleen zijn. Ze zijn er bang van, verafschuwen het en doen er alles aan om het te vermijden. Toch, in de moderne razernij van sociale media, smartphones en overbevolkte steden, kan eenzaamheid een luxe zijn. Stilte, isolatie en geforceerde zelfreflectie kunnen handig zijn als je iets creatiefs wilt bereiken. Zo hoeft eenzaamheid geen pijnlijke ervaring te zijn, maar een nuttig instrument.

Tijdens hun studies zullen velen jongeren zich geamuseerd hebben met leeftijdsgenoten in hun studentenstad en verhuizen na hun studies opnieuw naar het thuisfront of zoeken ze hun toekomst op in een nieuwe stad of een buitenlands avontuur.

Velen hebben moeite met het opbouwen van een realistisch zelfbeeld. Jongeren blijven vaak twijfelen over welke richting ze met hun leven uit moeten en hoe ze hun plaats in onze samenleving kunnen opnemen. Ze krijgen de tijd niet meer om daarin hun weg te zoeken. Onze huidige samenleving is voornamelijk gericht op onmiddellijk presteren. De norm is nu vooruitgang.

Na het behalen van hun diploma zijn velen gebrand op het uitbouwen van een carrière, anderen op het uitbouwen van een gezin. Het is moeilijk om contact te houden wanneer vrienden zich in verschillende stadia van hun leven bevinden. Vaak gooit onbegrip of gebrek aan steun roet in het eten.

Hoe kunnen we eenzaamheid dan tegengaan? Mensen zijn fundamenteel sociale wezens die betekenisvolle connecties vereisen om hun gezondheid en welzijn te maximaliseren.

Je kan zelf stappen ondernemen om uit je eenzaamheid te komen, door willekeurige daden van vriendelijkheid: - Doe eens iets eenvoudigs zoals een compliment geven over de outfit van een vreemde, een oud persoon helpen door boodschappen te dragen of met het oversteken van de straat, helpt ons ook emotioneel. - Door deel te nemen aan sociale activiteiten die anderen helpen bij het leggen van nieuwe contacten, zoals vrijwilligerswerk voor goede doelen, voorlezen aan bejaarden, jezelf bijscholen… Zulke acties kunnen leiden tot het ontstaan van nieuwe vriendschappen, wat eenzaamheid kan tegengaan.
VT

Reacties